Når det kommer til søkemotoroptimalisering (SEO), har ordet «strategi» blitt så misbrukt at enkelte ser på ordet med skepsis.

Årsaken til dette er ikke vanskelig å forstå. Mange SEO-konsulenter bruker ordene «strategi» eller «strategisk» uten å vite hva som kreves for å utvikle og implementere en effektiv SEO-strategi.

Basert på over ti års erfaring med store og små bedrifter, både i Norge og utlandet, har jeg utviklet en mal for å skreddersy en svært effektiv SEO-strategi basert på en 6-stegs prosess.

Malen er basert på et vitenskaplig og omfattende testet konsept først beskrevet av Paul R. Smith på 90-tallet og går under akronomet SOSTAC. Det er en logisk tilnærming som er forankret i prinsipper få SEO-konsulenter fokuserer på, men som utgjør forskjellen mellom å tiltrekke tilfeldige besøkende versus å appellere til målgruppene som faktisk er interessert i det du tilbyr.

Grunnprinsippene

Før vi går inn på detaljene om den SOSTAC-baserte tilnærmingen til utviklingen av en SEO-strategi, la meg kort oppsummere de viktigste poengene, hva som gjør dette så effektivt.

 1. SEO handler om mennesker, ikke kode. Derfor vil teknisk SEO som kun omfatter justeringer av tekst og kode på nettstedet ditt kun ha begrenset effekt.
 2. Effektiv SEO baserer seg på psykologi. Det starter med å sette seg inn i hodene på sine målgrupper og forstå hva de vil, hva de er på jakt etter.
 3. Lønnsom SEO handler om å forstå. Skreddersy landingssider som snakker kundens språk og fokuserer på deres ønsker, behov og drømmer.
 4. Nøkkelord er hjørnesteinene i SEO-arbeidet. Det er kritisk å vite hvilke søkeord og fraser kjøperne benytter når de søker.

Disse punktene kan kanskje virke veldig enkle og selvsagte. Likevel ignorerer mange dem og fokuserer i stedet blindt på rangering. Selv om de lykkes med dette, vil trafikken være så generell og lite relevant, landingssidene så vage og uinteressante, at alt arbeidet er til liten nytte.

Ingen salg. Lite lønnsomt. Kortsiktig.

Det er skjebnen til en dårlig planlagt SEO-strategi, selv om den implementeres på en mesterlig måte. Når det kommer til en SEO-strategi, må du virkelig vite hva du gjør – før du gjør det!

Introduksjon til rammeverket

Utviklingen av kundens SEO-strategi handler om SEKS enkle elementer. Det hele er så grunnleggende og generelt at det fungerer like godt for alle bedrifter, uavhengig om du opererer nasjonalt, globalt, eller til og med lokalt.

For å gjøre det enkelt å huske, la oss bruke akronomet SOSTAC

 • S – Situation: Hvor er du nå?
 • O – Objectives: Hvor skal du?
 • S – Strategy: Hvordan skal du komme dit?
 • T – Tactics: Hva du skal gjøre for å komme dit.
 • A – Actions: Hvem skal gjøre hva, når?
 • C – Control: Hvordan skal prosessen måles og evalueres?

Ser enkelt ut, ikke sant?

Prinsippene ér faktisk enkle. Men fordi enhver nettbutikk eller bedrift er unik og annerledes på sine spesielle områder, vil du oppnå den største fordelen ved å samarbeide med en erfaren SEO-konsulent når bedriftens SEO-strategi skal utvikles. Likevel, forståelse for hvordan prosessen fungerer vil være svært nyttig, så derfor skal jeg gå raskt gjennom den for deg.

Steg 1: Situasjonsanalyse

Det første steget for å utvikle SEO-strategien din er å vite nøyaktig hvor du står i dag.

 • Hvor er du sammenlignet med konkurrentene?
 • Hvor godt rangerer du på viktige søkeord?
 • Hvilke SEO-aktiviteter gjør du i dag og hvor godt fungerer det?
 • Optimaliserer du for de riktige nøkkelordene – og forbedrer rangeringene seg?
 • Hvor kostnadseffektivt er arbeidet? Bidrar SEO til økte inntekter?
 • Er bedriften sikret mot endringer i fremtiden – eller er du sårbar?

Det er viktig å stille disse spørsmålene om bedriften og ta seg tid til å besvare dem (eller lete frem data som vil hjelpe deg med å besvare dem). Dette har høy prioritet.

Starter du å utarbeide søkstrategien før du vet hvor du står kan det likestilles med å legge ut på en reise med et detaljert kart – men uten å vite hvor du skal starte! Du kan ha de mest detaljerte instruksjonene, og likevel gå deg vill fordi du ikke aner hvor du er.

Steg 2: Målsetting

Når du vet hvor du står, må du fokusere på hvor du ønsker å gå. Ved å stille deg selv et sett med nye spørsmål vil du skape klarhet.

 • Hva er målet ditt? Nei, en 1. plass på Google er IKKE det rette målet. Økt salg, økt lønnsomhet, nå KPIene – det er bedre mål.
 • Hvilke forretningsmessige mål ønsker du å oppnå gjennom SEO-strategien? Økt salg? Flere abonnenter på nyhetsbrevet? Merkevarekjennskap?
 • Hvilken av dem har høyest prioritet? Klarhet i dette bidrar til å organisere og strukturere SEO-aktivitetene optimalt.
 • Hvilke mål for markedsføringen har du satt selv? Når nettstedet rangerer høyt på Google og trafikken strømmer på, hva ønsker du at de besøkende skal gjøre? Har du satt opp en måltrakt?

Få SEO-konsulenter starter med denne fremgangsmåten. Mange starter med råd om hvordan du skal klare å oppnå topprangeringer på Google. Det er praktisk talt verdiløst – med mindre du har de andre bitene i puslespillet på plass.

Målene dine for SEO burde være SMART

 • S – specific
 • M – measurable
 • A – actionable
 • R – realistic
 • T – timely

Steg 3: Strategi

En god SEO-strategi skal lede deg mot dine forretningsmessige mål. Og dette begynner med å sette de riktige målene og deretter arbeide seg på vei mot disse.

Strategien handler om å se SEO planen fra et fugleperspektiv. Du kan vektlegge strategien på for eksempel merkevarekjennskap, forbedre lokal synlighet eller å dominere på mobile søk. Uten å bli for opphengt i detaljene, kan du beskrive hva du planlegger å gjøre.

Dette steget starter med å smale inn fokuset på å identifisere segmentene i målgruppen som du kan nå og betjene eksepsjonelt godt. Sikter du inn et for stort marked kan det gå galt. Ingen kan dominere hele markeder. Du må dele større markeder inn i mindre segmenter og nisjer og appellere til et utvalg av dem.

Det er ekstremt viktig å vite hvilke av segmentene i markedet du ønsker å posisjonere deg i når strategien planlegges. Du kan da fortsette med å lære mer om dine ideelle kunder. Sette deg inn i tankene deres. Forstå deres behov og ønsker, problemer og bekymringer. Dette vil til syvende og sist gi deg den største konkurransefordelen, betydelig mer lønnsomt i et langsiktig perspektiv.

Steg 4: Taktikk

Inntil nå har du arbeidet med å tenke ut SEO-strategien din. Følgende steg handler om å implementere planen feilfritt. Du skal velge verktøy og aktiviteter. I stedet for å teste ut ethvert tips du har hørt om, kan du bruke dette steget til å drille deg ned på et fåtall tiltak som du deretter vil fortsette meg å beherske og implementere helt perfekt.

Bruk tiden her til å planlegge hvordan du vil bruke hvert eneste verktøy eller teknikk.

 • Hvilket verktøy eller tjeneste skal du bruke?
 • Når skal hvert verktøy brukes og hvor lenge?
 • Hvilket budskap skal du dele med målgruppene dine?
 • Hvordan skal du spissformulere budskapet for å overbevise folk til å kjøpe?
 • Hvor ofte skal du repetere det?
 • Hvordan skal du ellers nå frem til segmentene?

Dette er også en mulighet til å optimalisere budsjettet for å maksimere rekkevidden din. Ved å dedikere nok penger til å lykkes i en kanal, vil du unngå feilen å fordele markedsmidlene så vidt at ingen av fremstøtene får fart på sakene.

Steg 5: Handlingsplan

Hver deltaker i prosjekter spiller en rolle når SEO-strategien skal implementeres. Disse rollene må avklares for å unngå misforståelser. Uten klare ansvarsområder og tidsfrister, vil arbeidet ofte stagnere. Utarbeidelse av ukentlige eller månedlige arbeidslister kan få fart på sakene.

Hvem skal ha ansvaret for å fatte beslutninger for SEO-arbeidet? Små bedrifter kan gi ansvaret til enkeltpersoner. Større organisasjoner vil ha behov for grupper som håndterer de ulike oppgavene.

Hvorfor skal du velge en spesifikk person eller gruppe? Er de virkelig de best kvalifiserte og skikkede for jobben? Dersom ikke, hvem andre kan håndtere det bedre?

Hvilke krav til tidsfrister har du? Sett tidsbestemte krav til når hvert av elementene i planen skal være gjennomført.

Hvordan skal du vite at alle involverte leverer som forventet? Velg beregninger som viser om de involverte jobber effektivt.

Hvordan skal du måle utviklingen, dokumentere resultatene og dele dem med gruppen? En skjerm ved kaffemaskinen som viser utviklingen sørger for å holde de involverte motivert og engasjert.

Steg 6: Kontroll

Det siste elementet i SOSTAC-prosessen er å etablere kontroll over hele SEO-kampanjen. Dette innebærer håndtering av flere aktiviteter, ha oversikt over utviklingen, og gjøre nødvendige endringer for å holde en stø kurs mot bedriftens mål.

 • Ha kontroll på data som er viktig for bedriftens bunnlinje.
 • Bestem hvem som skal måle utviklingen og ta vare på dataene.
 • Velg den optimale frekvensen for målingene.
 • Velg hvilke verktøy som skal brukes.
 • List opp hvilke data dere skal analysere og hvordan dere skal gjøre det.
 • Tenk over hvordan dere skal håndtere variasjoner og sett opp reserveplaner.

Og det var det. En stegvis tilnærming til planlegging av din SEO-strategi og bedre resultater, oppnå alle dine forretningsmessige mål og gjøre det effektivt mens kostnadene holde nede.

En SEO-strategi basert på SOSTAC-modellen er langsiktig, realistisk og meget effektiv. Det handler ikke lenger bare om hva som står på de ulike sidene, eller antallet eller kvaliteten på lenker. Denne tilnærmingen er mer langsiktig fordi den baserer seg på å forstå psykologien og hva som rører seg inne i hodet på dine ideelle kunder og tilbyr nøyaktig hva de ønsker på nettstedet ditt.