Retningslinjer sosiale medier

Bygger firmaet ditt omtale, koblinger eller følgere i sosiale medier for å styrke sin synlighet på Google eller ved sosiale søk? Aktiviteter og markedsføring i sosiale medier kan, enkelte tilfeller, bryte med  søkemotoren Googles retningslinjer. Bryter du disse , kan du bli straffet. Dette vil ramme bedriftens synlighet og salg.

I en artikkel publisert på nettstedet Search Engine Land tar jeg for meg enkelte utfordringer som for markedsførere kan være verdt å sette seg inn i. Les hvordan enkelte aktiviteter og typer markedsføring i sosiale medier kan slå negativt ut for bedriften på søkemotoren Google.

Innlegget er langt, men tipsene du får kan være verdifulle. Problemstillingene som diskuteres er høyst relevante for enhver bedrift.

Link til artikkelen: Social Search – Dead On Arrival? Or On Life Support? (And Can It Still Be Resuscitated?)